รับข่าวสารกีฬาต่างๆล่าสุดฉับไวทุกวันได้ทั้ง ฟุคตบอลลีก, บาส NBA, สนุกเกอร์, โอลิมปิก และอื่นๆ ที่ ZeanDafa

เอเชียนเกมส์

เอเชียนเกมส์   |   July 23, 2018

กกท. ชี้ นักวิทย์ศาสตร์การกีฬา จะช่วยนักกีฬาได้เยอะ

กกท. นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมนักกีฬาไทย เพื่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6/2561 โดยมี พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมณ์ ที่ปรึกษา, นายธนา ไชยประสิทธิ์ ที่ปรึกษา, และผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเตรียมนักกีฬาทีมชาติไทย ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

กกท.มีแผนจัดส่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปปฏิบัติงานเพื่อดูแลนักกีฬาขณะแข่งขัน ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกอบด้วย นักจิตวิทยา พยาบาล นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่นวด ที่ศูนย์ไทยเฮ้าส์ ซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือนักกีฬาในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อาทิ ให้บริการกายภาพบำบัด ฟื้นฟู

อาการบาดเจ็บ, บริการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการแข่งขัน, มีคลินิกจิตวิทยา ให้คำปรึกษาแนะนำด้านจิตวิทยาการกีฬา และให้บริการด้านโภชนาการ บริการอาหารเสริมต่าง ๆ เพื่อให้นักกีฬามีความพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ

อย่างไรก็ตาม จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย 2 สัปดาห์ อีกด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังคงเน้นให้นักกีฬาระมัดระวังเรื่องการใช้ยาต่าง ๆ และอาหารเสริม อาทิ ยาลดความอ้วน ที่อาจจะมีส่วนผสมของสารต้องห้าม ที่จะส่งผลให้โดนตัดสิทธิ์จากการแข่งขันได้ ดังนั้น ควร

ปรึกษาสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กกท. ก่อนที่จะมีการใช้ยาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม สำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กกท. จะจัดอบรมเรื่องการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และยังได้จัดทำคู่มือรายชื่อยาที่ไม่มีส่วนผสมของสารต้องห้ามให้นักกีฬารับทราบไว้

แล้ว สามารถมารับได้ที่สำนักงานฯ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.